İzmir Marka Tescil

İzmir Marka Başvurusu ve Marka Tescil İşlemleri

Marka ve Patent Tescil
marka tescil ve marka başvurusu

Marka Nedir?

Bir işletmenin ürün veya hizmetlerini bir başka işletmenin ürün veya hizmetlerinden ayırt etmeye yarayan kişi adlarından, sözcüklerden, şekillerden, harflerden, sayılardan oluşan her türlü işaret ve sembollere marka denilmektedir.

Marka Tescili Neden Yapılmalıdır?

Markanın en temel işlevi ayırtetmektir. Bu nedenle marka olacak ibareler benzersiz değilse de en azından karakteristik ve mutlaka orjinal olmak zorundadır. İştigal konusunu tasvir eden, başkasının önceden tescil ettirdiği veya tescil başvurusunda bulunduğu markalar ayırt edicilikleri olmadığı gerekçesiyle tescil edilemez.

Globalleşen dünyada ayrıcalıklı bir yere sahip olmak isteyen işletmelerin gelişen ekonomiden pay alabilmeleri için marka tescili yapmaları gereken en önemli husustur.

Marka Araştırması Nedir ve Nasıl Yapılır?

Marka araştırması, başvuru yapılması planlanan markanın daha önce bir başkası tarafından tescil edilip edilmediğinin araştırılmasıdır. Bu araştırma Türk Patent Enstitüsü kayıtlarından yapılır. Markalar sektör (sınıf) bazında tescil edildiği ve benzer markalar olması halinde de tescil gerçekleşmeyeceği için bu araştırma özellikli ve geniş kapsamlı bir araştırmadır. Bu nedenle araştırmanızı bizim yapmamız ve sizi yönlendirmemiz daha doğru olacaktır.

Marka Tescil Başvurusu (Yurtiçi) Nasıl Yapılır?

Türkiye’ de marka başvurularının yapıldığı tek yetkili kurum Türk Patent Enstitüsü’dür. Türkiye’de bulunan gerçek ve tüzel kişiler tek başlarına ya da Türk Patent Enstitüsü’ ne kayıtlı ve yetkili Marka Vekilleri ile başvuruda bulunabilirler. Marka başvurusu özen gösterilmesi gereken, marka örneği ve marka ismi açısından geri dönüşü olmayan bir aşamadır. Yaklaşık 10-12 ayı kapsayan bir sürecin başlangıcı olan bu aşamanın konunun uzmanı yetkili bir vekil vasıtasıyla yürütülmesinde büyük fayda vardır.

Marka ön araştırma ve tescil başvurusu
Tescil edilecek markanın varsa logosu, (Yazı karakteri), amblemi, etiketi veya ambalaj örneği
Vekaletname.
Marka başvuru ücretinin ödendiğine dair belge (Banka dekontu )

Marka Yenileme İşlemi
Marka Tescil Belge Aslı
Vekaletname.
Harç ve ücret ödendi belgesi aslı

Adres, Ünvan ve Nevi Değişikliği İşlemi
Marka Tescil Belge Aslı
Vekaletname.
Harç ve ücret ödendi belgesi aslı

Devir Sözleşmesinin Hazırlanması ve Sicile Kayıt İşlemi
Devir sözleşmesi (noter tasdikli)
Marka tescil belgesi aslı
Vekaletname.
Harç ve ücret ödendi belgesi aslı

Lisans Sözleşmelerinin Hazırlanması ve Sicile Kayıt İşlemi
Lisans sözleşmesi (noter tasdikli)
Marka tescil belgesi aslı
Vekaletname.

Veraset ve intikal
Mahkeme kararı
Marka tescil belgesi
Vekil var ise mirasçılara ait Vekaletname (noter tasdikli)
Harç ve ücret ödendi belgesi

Tescilli Markaların Takibi
Vekaletname.

İtiraz İşlemi
Vekaletname.